Hoppa till innehåll

Ekonomi

Ekonomi

Föreningens ekonomiska verksamhet baseras på en ekonomisk plan som togs fram i samband med att fastigheterna byggdes. Den ekonomiska planen ingick i det prospekt som delades ut vid försäljningen av våra nyproducerade lägenheter och innehåller information om fastigheten och dess ekonomi.

Föreningens ekonomiska förvaltare samt hantering av medlemsregistrering handhas av SBC.
Föreningens lån är placerade hos SEB AB.

Inför årsredovisning granskas föreningens verksamhet av revisionsföretaget KPMG. Vill man läsa aktuella årsredovisningar finns att ladda nedan. Föreningens räkenskapsår sträcker sig mellan 1 januari – 31 december.

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute