Hoppa till innehåll

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. Det har lagts extra vikt vid miljövänligt byggande som visar vägen för framtidens klimatanpassade bostadsområden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020. 

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet i Värtan, till Loudden i söder. Uppbyggnaden av stadsdelen är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter. Totalt planeras i stadsdelen ca 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser, som ska kombineras med en modern hamn och det finns planer på en förlängning av Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden.

I projektet har Skanska arbetat efter något som kallas Living Area Design som innebär att man vill skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever. Därför har kvarteren bland annat gröna innergårdar och ligger nära kommunikationer. I alla lägenheter finns tekniska lösningar som uppmuntrar till att sortera hushållsavfall och minska användningen av varmvatten. Några exempel är avfallskvarn, sopsug och individuell elmätning som ska underlätta för en minskad miljöpåverkan och förbrukning.

För vidare information se https://växer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/.