Hoppa till innehåll

Historik

Norra Djurgårdens historik

På platsen där Norra Djurgårdsstaden nu byggs har det bott människor ända sedan 1100-talet. Hjorthagen var på den tiden en ö, Husarne som var avskild från fastlandet av Husarviken och Storsundet (numera Storängsbotten). På ön fanns byarna Husarne och Söderhusarne.

Marken blev kronans egendom på 1500-talet genom Gustav Vasa och gjordes då om till kunglig jaktmark, en djurgård. Namnet Hjorthagen kommer från en inhägnad i parken där ett stort antal hjortar hölls instängda.

Värtagasverket byggdes under 1880-talet för att framställa gas från kol. Den framstående unge arkitekten Ferdinand Boberg valdes för att rita tegelgasklockorna. Värtahamnen och Värtaverket blev tongivande industrier i den nya förorten.

Arbetarkvarteren i Hjorthagen som i folkmun kom att kallas Abessinien byggdes på 1930-talet.

Värtaverket lades ner 2011 och det område området som nu är Norra Djurgårdsstaden började byggas.